Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddaje konsultacjom społecznym projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne jest dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.

Zachęcamy do wypełnienia formularza konsultacji.

Dokument podlegający konsultacjom można pobrać tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się z dokumentem za pomocą poniższego podglądu.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie formularza konsultacji.

Początek strony

Tło strony