Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddaje konsultacjom społecznym projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne jest dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.

Zachęcamy do wypełnienia formularza konsultacji.

Dokument podlegający konsultacjom można pobrać tutaj.

Początek strony

Tło strony