Zgodnie z art. 148 ustawy – Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy dokonywaniu przeglądu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich współpracował w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 346), zwanej dalej „Konwencją Helsińską” w celu zapewnienia zgodności metodologii oceny w regionie Morza Bałtyckiego oraz uwzględnienia właściwości i oddziaływania na środowisko wód regionu Morza Bałtyckiego o charakterze transgranicznym. Platformą do współpracy przedstawicieli oraz ekspertów GIOŚ z przedstawicielami oraz ekspertami pozostałych państw regionu był projekt  HELCOM HOLAS II - Second Holistic Assessment of THE Ecosystem Health Of the Baltic Sea, którego wynikiem jest wstępny raport o stanie Morza Bałtyckiego dostępny na stronie http://stateofthebalticsea.helcom.fi/.

Uwagi do projektów dokumentów aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich mogą być zgłaszane poprzez stronę internetową wpisując treść uwagi bezpośrednio w poniższym formularzu lub przesyłając załącznik do e-maila.

Uwagi do obu projektów mogą być zgłaszane również faksem na numer +48 22 8254129 oraz listem na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Ul. Wawelska 52/54

01-922 Warszawa

(z dopiskiem – konsultacje RDSM)

 

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych, można wypełnić i wysłać poniższy formularz. Treść uwag można przekazać w dwojaki sposób:

  • z wykorzystaniem  pola tekstowego (limit 4000 znaków),
  • z wykorzystaniem funkcji dołączenia pliku (pole Dokument z uwagami).

Należy pamiętać o pozostawieniu danych umożliwiających późniejszy kontakt.Początek strony

Tło strony