W ramach wykonywania zadań nałożonych na państwa członkowskie przez Ramową Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej opracowywana jest okresowa ocena stanu środowiska wód morskich. W 2012 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował „Wstępną ocenę stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego”.

Ponadto, na potrzeb krajowych bieżących ocen stanu środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje roczne oceny stanu środowiska morskiego. Aktualna ocena to „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016”.

Początek strony

Tło strony