Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 351 ust. 14 ustawy – Prawo wodne, aktualizacja programu monitoringu wód morskich, Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyjęcie aktualizacji programu w drodze uchwały z dnia 21 marca 2021 roku i opublikowana w Monitorze Polskim (poz. 414). 

Zaktualizowany program monitoringu wód morskich można pobrać tutaj

Początek strony

Tło strony