Zgodnie z art. 351 ust. 16 ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska opracowuje aktualizację program monitoringu wód morskich zawierający: wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstości prowadzenia pomiarów i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne.

 

Uwagi do projektów dokumentów projektu aktualizacji proframu monitoringu wod morskich mogą być zgłaszane poprzez stronę internetową wpisując treść uwagi bezpośrednio w poniższym formularzu lub przesyłając załącznik do e-maila.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane również faksem na numer +48 22 8254129 oraz listem na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Ul. Wawelska 52/54

01-922 Warszawa

(z dopiskiem – konsultacje RDSM)

 

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych, można wypełnić i wysłać poniższy formularz. Treść uwag można przekazać w dwojaki sposób:

  • z wykorzystaniem  pola tekstowego (limit 4000 znaków),
  • z wykorzystaniem funkcji dołączenia pliku (pole Dokument z uwagami).

Należy pamiętać o pozostawieniu danych umożliwiających późniejszy kontakt.


Powered by BreezingForms
Początek strony

Tło strony