W ramach wykonywania zadań nałożonych na państwa członkowskie przez Ramową Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej opracowywana jest okresowa ocena stanu środowiska wód morskich. W 2019 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska opublikował "Aktualizację wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego (2011-2016)". Dokument stanowi aktualizację „Wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego”, którą Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował w 2012 roku.

Ponadto, na potrzeb krajowych bieżących ocen stanu środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje roczne oceny stanu środowiska morskiego. Aktualna ocena to „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2020 na tle dziesięciolecia 20010-2019”.

Początek strony

Tło strony