Ocena okresowa 2011-2016

W ramach wykonywania zadań nałożonych na państwa członkowskie UE wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (RDSM) opracowywana jest okresowa ocena  stanu środowiska wód morskich. W 2012 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował „Wstępną ocenę stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RDSM, oraz art. 150 ust. 15 ustawy Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska w 2018 roku opracował „Aktualizację wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego ”.

 

Ponadto, na potrzeby krajowych bieżących ocen stanu środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje roczne oceny  stanu środowiska morskiego. Aktualna ocena to „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016”.

Początek strony

Tło strony