Ocena roczna 2016

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM).

Ocenie są poddawane wody otwartego morza, terytorialne oraz przejściowe i przybrzeżne. Wynikiem oceny przeprowadzonej w 2021 roku jest „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2020 na tle dziesięciolecia 2010-2019”.

 

Początek strony

Tło strony