Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował w 2012 roku wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich. Obejmuje ona okres 2005-2010 i zawiera ocenę dla 11 cech dobrego stanu środowiska (art. 153 ust. 1), analizę presji (art. 150 ust. 1 pkt 2)) oraz analizę społeczno-ekonomiczną (art. 150 ust. 1 pkt 3)). Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2014 r.

 

  1. Wstęp
  2. Cechy stanu
  3. Cechy presji
  4. Podsumowanie oceny stanu środowiska
  5. Analiza społeczno-ekonomicznaAnaliza społeczno-ekonomiczna
Początek strony

Tło strony