Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował w 2012 roku wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich. Obejmuje ona okres 2005-2010 i zawiera ocenę dla 11 cech dobrego stanu środowiska (art. 153 ust. 1), analizę presji (art. 150 ust. 1 pkt 2)) oraz analizę społeczno-ekonomiczną (art. 150 ust. 1 pkt 3)). Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2014 r.

 

Wstęp

 

 

 

 

Cechy stanu

 

 

 

Cechy presji

 

 

 

Podsumowanie oceny stanu środowiska

 

 

 

Analiza społeczno-ekonomiczna

 

Początek strony

Tło strony