Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM). Ocenie są poddawane wody otwartego morza, terytorialne oraz przejściowe i przybrzeżne.

Poniżej dostępne są linki do dokumentów dotyczacych oceny stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych na tle dziesięciolecia:

 

Początek strony

Tło strony