Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Baza danych - Fizykochemia

Baza danych - Fizykochemia

Aby pobrać plik, wypełnij formularz

Wpisz adres e-mail.
COM_FORMDOWN_FORM_SELECT_OPTION

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w celu oceny poprawności podanych danych (adres: e-mail) umożliwiających pozyskanie informacji ze strony rdsm.gios.gov.pl.

Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gios/ochrona-danych-osobowych

Wyrażenie zgody jest konieczne przed przesłaniem formularza.