Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Oceny roczne

Na potrzeby krajowe wykonywane są oceny roczne stanu środowiska morskiego. Opisują one sytuację w danym roku w odniesieniu do poprzedzającego 10-lecia i oparte są o wskaźniki i metody przeprowadzenia ocen stosowane w ocenach 6-letnich.

Oceny roczne zawierają opis ogólnych warunków meteorologiczno–hydrologicznych w obszarach morskich, ogólnych warunków fizykochemicznych oraz oceny w zakresie wszystkich cech oraz podsumowanie ocen.