Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Baza danych

Baza danych zawiera zestaw krajowych danych wykorzystanych w opracowaniu drugiej aktualizacji wstępnej oceny. Dane pochodzą z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) oraz Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich (WPZDR) prowadzonego w polskich obszarach morskich zgodnie z wymaganiami ramowej dyrektywy ws. strategii morskiej oraz w obszarach wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej.