Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://rdsm.gios.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://rdsm.gios.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: do uzupełnienia.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-17.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-17

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Andrzej Szmyt a.szmyt@gios.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 369 23 30 lub 508 042 944.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub jego treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie w sprawie dostępności strony https://rdsm.gios.gov.pl odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • telefon: 22 574 27 00

Jeżeli nadal będą uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, istnieje możliwość zgłoszenia ich do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

 1. Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeską.
 2. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją publiczną: autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskiej”.
 3. Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów.
 4. Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony. Każdy interesant i gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.
 5. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przyciski w windach są opisane alfabetem Braille'a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.
 7. Budynek jest chroniony przez całą dobą.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

 1. Do siedziby GIOŚ DMŚ można dojechać komunikacją publiczną: autobusami nr 127, 158, 159 i należy wysiąść na przystanku „Spiska 02”.
 2. Do budynku prowadzi wejście od Alei Jerozolimskich. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów oraz podjazd dla wózków, który znajduje się po lewej stronie. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest bramka odblokowywana przez recepcjonistę, przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po budynku. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory. W obiekcie nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny płatny parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

KONTAKT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres: sekretariatdg@gios.gov.pl
 • listownie na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa (3 dni liczone będzie od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15;

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna.