Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Mapy

Wyniki przeprowadzenia drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich zostały zaprezentowane w postaci interaktywnej mapy. Umożliwia ona zapoznanie się ze stanem środowiska w zakresie każdego wskaźnika wykorzystanego w ocenie z uwzględnieniem jego elementów składowych w obszarach oceny, w których ma on zastosowanie. Zielony kolor oznacza osiągnięcie dobrego stanu środowiska. Kolorem czerwonym oznaczono nieosiągnięcie dobrego stanu środowiska.

Dodatkowo mapy prezentują oceny zintegrowane w przypadkach, gdzie metody integracji mają zastosowanie i zostały opracowane. Obszary ocen uwzględniają podział ustalony na poziomie regionalnym i ograniczone są granicą polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. W przypadku niektórych wskaźników, ocena obejmuje również obszary poza tą strefą.