Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo wodne zapewnia aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowaniu Projektu drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich i poddaje go konsultacjom społecznym. Projekt drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne będzie dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni w terminie od 20 stycznia do 9 lutego 2024 r. Informacje dodatkowe (PDF 1,17 MB)