Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Druga aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne zapewnia aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowaniu Projektu drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich i poddaje go konsultacjom społecznym. Projekt drugiej aktualizacji, zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne będzie dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni w terminie od 20 stycznia do 9 lutego 2024r. Informacje dodatkowe (PDF 1,91 MB)