Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 351 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddał konsultacjom społecznym projekt aktualizacji programu monitoringu wód morskich. Projekt aktualizacji programu monitoringu wód morskich, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy – Prawo wodne był dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie  od 6 marca do 27 marca 2020 roku.

Aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddał konsultacjom społecznym projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne był dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.

Aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddał konsultacjom społecznym projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne był dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.

Początek strony

Tło strony