Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Aktualne konsultacje

Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo wodne zapewnia aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowaniu Projektu drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich i poddaje go konsultacjom społecznym. Projekt drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne będzie dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni w terminie od 20 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Druga aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne zapewnia aktywny udział wszystkich zainteresowanych w opracowaniu Projektu drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich i poddaje go konsultacjom społecznym. Projekt drugiej aktualizacji, zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne będzie dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni w terminie od 20 stycznia do 9 lutego 2024r.

Zakończone konsultacje

Aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddał konsultacjom społecznym projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne był dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.

Aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, poddał konsultacjom społecznym projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne był dostępny do zgłaszania uwag przez 21 dni, w terminie od 3 maja do 23 maja 2018 roku.